Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.40: Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť regulačného plánu 8.okrsku Dargovských hrdinov Košice.


Vyhlásené: 23.06.1998
Platné od: 08.07.1998

Dokumenty

Text VZN č.40 - 4,582  kB
Príloha č.1 k uzn. 142/2015 ÚPN-Z Košice Sídl. Darg. hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 - Záväzná časť - 83,016  kB
Príloha č.2 k uzn. 142/2015 ÚPN-Z Košice Sídl. Darg. hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 - Komplexný urban. návrh - 1801,373  kB
Príloha č.3 k uzn. 142/2015 ÚPN-Z Košice Sídl. Darg. hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 - Technické vybavenie - 1744,109  kB
Úplné znenie VZN č. 40 zverejnené 21.7.2015 / Platné prílohy č. 1,2,3 zverejnené k uzn. 142/2015 - 63,865  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 647
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 456
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 142

Mestské podniky