Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.41: O vytváraní podmienok bezbariérového života občanov na území mesta Košice


Vyhlásené: 04.08.1998
Platné od: 19.08.1998

Dokumenty

Text VZN č.41 - 8,699  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky