Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.42: O usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice


Vyhlásené: 30.07.1998
Platné od: 14.08.1998

Dokumenty

Text VZN č. 42 - 15,73  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 173 - 210,998  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky