Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.43: O utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva


Vyhlásené: 20.04.1999
Platné od: 05.05.1999

Dokumenty

Text VZN č. 43 - 7,777  kB
Zrušené uznesením č. 927/2002 - 2,201  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky