Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.44: Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice


Vyhlásené: 22.07.1999
Platné od: 06.08.1999

Dokumenty

Text VZN č. 44 - 9,992  kB
Uplné znenie VZN č. 44 zverejnené 24.5.2011 - 154,021  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 194 - 252,777  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky