Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.45: Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice


Vyhlásené: 13.03.2000
Platné od: 28.03.2000

Dokumenty

Text VZN č. 45 - 18,666  kB
Príloha č.1 Trhový poriadokMestského trhoviska "Blšák" na Všešportovom areáli v Košiciach - 8,398  kB
Príloha k uzn. 121/2011 Trhový poriadok príležitostných trhov - 77,723  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2000 na základe uznesenia č. 461
Zmena VZN v r. 2011 na zaklade uznesenia č. 56
Zmena VZN v r. 2011 na zaklade uznesenia č. 121
Zmena VZN v r. 2017 na zaklade uznesenia č. 667

Mestské podniky