Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.47: O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Barca


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 47 - 5,234  kB
Príloha č. 1 a 2 k uzn.796/2009 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Kaštieľ - Regulatívy a kompl. urban. návrh - 343,451  kB
Príloha č.1 k uzn.1020/2009 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Hraničná ul. - Regulatívy - 39,732  kB
Príloha č.2 k uzn.1020/2009 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Hraničná ul. - Kompl. urban. návrh - 406,971  kB
Príloha č.1 k uzn.1252/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Gavlovičova - Regulatívy - 35,039  kB
Príloha č.2 k uzn.1252/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Gavlovičova - Kompl. urban. návrh - 372,639  kB
Príloha č.1 k uzn.1253/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Pri cintoríne - Kompl. urban. návrh - 375,801  kB
Príloha č.2 k uzn.1253/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Pri cintoríne - Energetika - 332,699  kB
Príloha č.3 k uzn.1253/2010 ZaD ÚPN Z Košice Barca, lokalita: Pri cintoríne - Vodné hospodárstvo - 303,928  kB
Príloha č.1 k uzn. 463/2012 Záväzná časť - Zmeny a doplnky Regulatívov územného rozvoja - 303,947  kB
Príloha č.2 k uzn. 463/2012 Komplexný urbanistický návrh - návrh dopravy - 3272,971  kB
Príloha č.3a k uzn. 463/2012 Tech. infraštruktúra - Vodné hospodárstvo - 2180,844  kB
Príloha č.3b k uzn. 463/2012 Tech. infraštruktúra - energetika a elektronické komunikácie - 2246,014  kB
Príloha č.1 k uzn. 1226/2018 ZaD ÚPN-Z Barca 2017 - sprievodná správa a záväzná časť - 2871,74  kB
Príloha č.2a - 2f k uzn. 1226/2018 ZaD ÚPN-Z Barca 2017 - komplexný urbanistický návrh - 1402,813  kB
Príloha č.3a - 3e k uzn. 1226/2018 ZaD ÚPN-Z Barca 2017 - návrh technickej infraštruktúry - 954,469  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 847
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 796
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1020
Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1252
Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1253
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 463
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1226

Mestské podniky