Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.49: O záväznej časti územného plánu zóny Košická Nová Ves


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 49 - 5,158  kB
Grafická príloha č. 2/1 Zad ÚPN Z Košická Nová Ves lokalita: Cintorín - 526,783  kB
Príloha č.1 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015 - Návrh upravený po prerokovaní - 247,455  kB
Príloha č.2 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Komplexný návrh a doprava - 1627,215  kB
Príloha č.3 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Tech. infraštruktúra - 2107,902  kB
Príloha č.4 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Širšie vzťahy - 830,15  kB
Príloha č.5 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Zosúladenie grafiky - 1012,404  kB
Príloha č.6 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Legenda - 38,59  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 848
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 171
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 459
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 141

Mestské podniky