Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.51: VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Lorinčík


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 51 - 5,227  kB
Príloha č.1 k uzn.1251/2010 Regulatívy územného rozvoja - 2941,211  kB
Príloha č.2 k uzn.1251/2010, výkres č.2 ZaD ÚPN-Z Lorinčík - Plán priest. usporiadania, riešenie dopravy - 480,076  kB
Príloha č.3 k uzn.1251/2010, výkres č.3 ZaD ÚPN-Z Lorinčík - Vodné hospodárstvo - 319,803  kB
Príloha č.3 k uzn.1251/2010, výkres č.4 ZaD ÚPN-Z Lorinčík - Energetika, plyn - 261,338  kB
Príloha č.1 k uzn. 465/2012 Záväzná časť - Zmeny a doplnky Regulatívov územného rozvoja - 149,539  kB
Príloha č.2 k uzn. 465/2012 Komplexný urbanistický návrh - lokalita 7.1 - 1649,461  kB
Príloha č.2 k uzn. 465/2012 Komplexný urbanistický návrh - lokalita 7.2 - 2884,236  kB
Príloha č.2 k uzn. 465/2012 Komplexný urbanistický návrh - lokality 7.3 a 7.4 - 3125,68  kB
Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 3 - Vodné hospodárstvo, lokalita 7.1 - 1271,738  kB
Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 3 - Vodné hospodárstvo, lokalita 7.2 - 2255,369  kB
Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 3 - Vodné hospodárstvo, lokality 7.3 a7.4 - 2678,586  kB
Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 4 - Energetika, lokality 7.1 a 7.2 - 3225,426  kB
Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 4 - Energetika, lokality 7.3 a 7.4 - 2451,979  kB
Príloha č.1 k uzn. 806/2013 Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja - 56,564  kB
Príloha č.2 k uzn. 806/2013 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo - 2311,836  kB
Príloha č.4 k uzn. 806/2013 Výkres 3 - Riešenie dopravy - 1834,523  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 989
Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1251
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 465
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 806

Mestské podniky