Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.52: O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 52 - 5,25  kB
Grafická príloha k uzn.575/2008 ZaD ÚPN Z Myslava - lokality: Pri cintoríne, Pri triede KVP, Za domom kultúry - 3079,266  kB
Grafická príloha 1b k uzn.740/2009 ZaD ÚPN Z Myslava - lokalita Na Kope I, II, III - Regulatívy - 323,473  kB
Grafická príloha 2b k uzn.740/2009 ZaD ÚPN Z Myslava - lokalita Na Kope I, II, III - Kompl. urban. návrh - 345,871  kB
Grafická príloha 3c k uzn.740/2009 ZaD ÚPN Z Myslava - lokalita Na Kope I, II, III - Tech. infraštruktúra - 305,689  kB
Príloha 1b k uzn. 382/2012 ZaD ÚPN-Z Myslava - Textová časť - 684,168  kB
Príloha 2b k uzn. 382/2012 ZaD ÚPN-Z Myslava, Kompl. návrh - doprava - 2900,953  kB
Príloha 3c k uzn. 382/2012 ZaD ÚPN-Z Myslava - Návrh tech. infraštruktúry - 2838,234  kB
Príloha č.1 k uzn. 1053/2014 Zmeny a doplnky záväzných regulatívov územného rozvoja a schéma - 1679,922  kB
Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 lokalita: ulica Za priekopou - CO - 605,959  kB
Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: ulica Za priekopou - 2972,975  kB
Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: ulica Na kope - 2571,439  kB
Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Kamenný potok - 237,213  kB
Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Na kope - RD - 2619,461  kB
Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Za D. mlynom - 2481,582  kB
Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Za D. mlynom (2) - 2224,199  kB
Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Pod horou - 2327,445  kB
Príloha č.3 k uzn. 1053/2014 tech. infraštruktúra - lokality: Kamenný potok a Pod horou - 1335,197  kB
Príloha č.3 k uzn. 1053/2014 Schéma - širšie vzťahy - 2993,502  kB
Príloha k uzn. 880/2017 Zmeny a doplnky územného plánu zóny 2016 - 933,471  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2004 na zaklade uznesenia č. 465
Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 846
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 575
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 740
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 382
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 1053
Zmena VZN v r. 2017 na zaklade uznesenia č. 880

Mestské podniky