Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.53: O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Pereš


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č.53 - 4,746  kB
Grafická príloha Zmeny a doplnky ÚPN Z Pereš v r. 2007 - 141,168  kB
Príloha k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015 - Návrh upravený po prerokovaní - 387,799  kB
Príloha č.1 k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015, širšie vzťahy - 2965,51  kB
Príloha č.2 k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015, Návrh riešenia - 939,564  kB
Príloha č.2a k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015, Návrh riešenia - podklad - 935,137  kB
Príloha č.3 k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015, Infraštruktúra - 1014,561  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 226
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 460
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 140

Mestské podniky