Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.55: O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Vyšné Opátske


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 55 - 4,703  kB
Grafická príloha k uzn.383/2008 ZaD ÚPN Z Košice - V. Opátske, lokality: Pri nábreží a Záhrady - 1328,598  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 121/2010 - 27,004  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 383

Mestské podniky