Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.56: O záväznej časti regulačného plánu Moskovskej triedy KVP - Košice


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 56 - 4,777  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 106 - 27,857  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky