Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.57: O záväznej časti regulačného plánu Námestie osloboditeľov - Košice


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č.57 - 4,885  kB
Príloha č. 1b k doplnku VZN č. 57 Regulatívy územného rozvoja - 91,303  kB
Regulačný plán - Zmeny a doplnky Komplexný návrh - 808,615  kB
Príloha č. 3b Návrh dopravy - hĺbková štúdia - 192,363  kB
Príloha č. 4b Vodné hospodárstvo - 155,74  kB
Príloha č. 5b Energetika - 145,01  kB
Príloha č. 6b Návrh dopravy - 2. etapa výstavby - 198,711  kB
Príloha č. 7b Verejnoprospešné stavby - 156,996  kB
Príloha č.1 k uzn.637 Regulatívy územného rozvoja - 81,678  kB
Príloha č. 1d k uzn.637 Výkres č.11/1 Verejnosprospešné stavby - 2985,17  kB
Príloha č. 2d k uzn.637 Výkres 1/1 - Komplexný urbanistický návrh - 1846,928  kB
Príloha č. 3d k uzn.637 Výkres 2/1 - Doprava - 3430,352  kB
Príloha č. 4d k uzn.637 Výkres 3/1 - Vodné hospodárstvo - 3181,992  kB
Príloha č. 5d k uzn.637 Výkres 4/1 - Energetika - 3239,666  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2003 na zaklade uznesenia č. 139
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1205
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 149
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 462
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 637

Mestské podniky