Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.196: O zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice


Vyhlásené: 21.06.2018
Platné od: 06.07.2018
Uznesenie: 1151

Dokumenty

Text VZN č. 196 - 192,908  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky