Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.195: O zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice


Vyhlásené: 21.06.2018
Platné od: 06.07.2018
Uznesenie: 1150

Dokumenty

Text VZN č. 195 - 195,469  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky