Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.194: Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (ďalej len „pravidlá prenajímania sociálnych bytov“)


Vyhlásené: 21.06.2018
Platné od: 06.07.2018
Uznesenie: 1149

Dokumenty

Text VZN č. 194 - 252,777  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky