Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.193: O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice


Vyhlásené: 19.02.2018
Platné od: 01.04.2018
Uznesenie: 1022

Dokumenty

Text VZN č. 193 s prílohami - 420,785  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky