Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.192: Určenie názvu ulice „Ulica Alexandra Dubčeka“


Vyhlásené: 15.12.2017
Platné od: 01.01.2018
Uznesenie: 977

Dokumenty

Text VZN č. 192 s grafickou prílohou - 241,855  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky