Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.60: O poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov


Vyhlásené: 03.12.2001
Platné od: 01.01.2002

Dokumenty

Text VZN č. 60 - 20,145  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 72 - 30,061  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky