Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.188: Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte“


Vyhlásené: 25.09.2017
Platné od: 06.11.2017
Uznesenie: 887

Dokumenty

Text VZN č. 188 - 264,602  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice - 212,992  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky