Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.187: Určenie názvu ulíc „ulica na Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“, „Bedľová ulica“


Vyhlásené: 25.09.2017
Platné od: 06.11.2017
Uznesenie: 886

Dokumenty

Text VZN č. 187 - 194,273  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulíc - 218,113  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky