Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.185: VZN o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice


Vyhlásené: 22.06.2017
Platné od: 07.07.2017
Uznesenie: 826

Dokumenty

Text VZN č. 185 - 213,469  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky