Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.184: VZN o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice


Vyhlásené: 22.06.2017
Platné od: 07.07.2017
Uznesenie: 825

Dokumenty

Text VZN č. 184 - 183,387  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky