Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.183: VZN o zrušení Materskej školy, Lorinčík 15, Košice a jej súčasti


Vyhlásené: 22.06.2017
Platné od: 07.07.2017
Uznesenie: 824

Dokumenty

Text VZN č. 183 - 209,627  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky