Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.182: VZN o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, Košice


Vyhlásené: 22.06.2017
Platné od: 07.07.2017
Uznesenie: 823

Dokumenty

Text VZN č. 182 - 188,545  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky