Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.181: VZN o zrušení Materskej školy, Bystrická 34, Košice a jej súčasti


Vyhlásené: 22.06.2017
Platné od: 07.07.2017
Uznesenie: 822

Dokumenty

Text VZN č. 181 - 211,617  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky