Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.179: O určení názvu ulíc „Ulica Zelená stráň“ a „Ulica ku Gederu“


Vyhlásené: 02.03.2017
Platné od: 17.03.2017
Uznesenie: 671

Dokumenty

Text VZN č.179 - 290,648  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky