Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.177: O určení názvu ulíc „Ulica Strážovská“ a „Ulica Súľovská“


Vyhlásené: 02.03.2017
Platné od: 17.03.2017
Uznesenie: 669

Dokumenty

Text VZN č. 177 - 233,781  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky