Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.176: O zmene hranice mestskej časti Košice-Barca a mestskej časti Košice-Juh


Vyhlásené: 02.03.2017
Platné od: 17.03.2017
Uznesenie: 668

Dokumenty

Text VZN č.176 - 188,803  kB
Príloha Grafické vyobrazenie hranice MČ Košice - Barca a MČ Košice - Juh - 162,221  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky