Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.174: O určení názvu ulice „Ulica k Hutke“


Vyhlásené: 19.12.2016
Platné od: 03.01.2017
Uznesenie: 581

Dokumenty

Text VZN č. 174 - 713,17  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky