Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.171: O zrušení Základnej školy, Dolina 43, Košice a jej súčasti


Vyhlásené: 20.06.2016
Platné od: 05.07.2016
Uznesenie: 454

Dokumenty

Text VZN č. 171 - 181,49  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky