Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.170: O zriadení Školského klubu detí, Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice


Vyhlásené: 20.06.2016
Platné od: 05.07.2016
Uznesenie: 453

Dokumenty

Text VZN č. 170 - 184,715  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky