Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.169: O zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice


Vyhlásené: 20.06.2016
Platné od: 05.07.2016
Uznesenie: 452

Dokumenty

Text VZN č. 169 - 185,629  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky