Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.168: O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice


Vyhlásené: 16.06.2016
Platné od: 01.07.2016
Uznesenie: 434

Dokumenty

Text VZN č. 168 - 441,92  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1140

Mestské podniky