Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.167: O určení názvu ulice „Ulica Sajkov“


Vyhlásené: 20.06.2016
Platné od: 05.07.2016
Uznesenie: 433

Dokumenty

Text VZN č. 167 - 214,984  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky