Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.166: O určení názvu ulice „Platinová“


Vyhlásené: 17.12.2015
Platné od: 01.01.2016
Uznesenie: 289

Dokumenty

Text VZN č. 166 - 42,934  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Platinová“ - 456,299  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky