Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.165: O určení názvu verejného priestranstva „Parčík Jozefa Psotku“


Vyhlásené: 17.12.2015
Platné od: 01.01.2016
Uznesenie: 288

Dokumenty

Text VZN č. 165 - 40,359  kB
Príloha Grafické vyobrazenie verejného priestranstva „Parčík Jozefa Psotku“ - 337,732  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky