Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.164: O zmene názvu ulice „Galenová ulica“ na názov „Prof. Jána Kňazovického“


Vyhlásené: 17.12.2015
Platné od: 01.01.2016
Uznesenie: 287

Dokumenty

Text VZN č. 164 - 60,635  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Prof. Jána Kňazovického“ - 383,867  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky