Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.162: O organizácii referenda mesta Košice


Vyhlásené: 30.09.2015
Platné od: 01.11.2015
Uznesenie: 211

Dokumenty

Text VZN č. 162 - 374,131  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky