Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.161: O poskytovaní elektronických služieb


Vyhlásené: 30.09.2015
Platné od: 15.10.2015
Uznesenie: 209

Dokumenty

Text VZN č. 161 - 88,355  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky