Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.160: O podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Košice a o prevádzkovom poriadku mestom určených stanovíšť taxislužieb na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Košice


Vyhlásené: 30.09.2015
Platné od: 01.11.2015
Uznesenie: 208

Dokumenty

Text VZN č. 160 - 48,086  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky