Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.158: O zriadení Jazykovej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice


Vyhlásené: 01.07.2015
Platné od: 16.07.2015
Uznesenie: 167

Dokumenty

Text VZN č. 158 - 37,066  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky