Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.157: O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice


Vyhlásené: 06.07.2015
Platné od: 01.07.2016
Uznesenie: 157

Dokumenty

Text VZN č. 157 - 308,369  kB
Príloha č. 1 Zóna plateného parkovania - zoznam ulíc - 232,406  kB
Príloha č. 2 Grafické znázornenie zóny plateného parkovania - 1743,67  kB
Príloha č. 3 Cenník - úhrady za dočasné parkovanie - 89,701  kB
Úplné znenie VZN č. 157 zverejnené 22.12.2016 (účinné od 1.1.2017) - 243,441  kB
Úplné znenie VZN č. 157 zverejnené 27.09.2018 (účinné od 15.10.2018) - 784,635  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2016 na zaklade uznesenia č. 574
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1137
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1216

Mestské podniky