Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.155: O určení názvu ulice „Šalviová“


Vyhlásené: 06.07.2015
Platné od: 21.07.2015
Uznesenie: 136

Dokumenty

Text VZN č. 155 - 36,844  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Šalviová“ - 345,857  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky