Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.153: Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“


Vyhlásené: 12.09.2014
Platné od: 27.09.2014
Uznesenie: 1050

Dokumenty

Text VZN č. 153 - 40,373  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“ - 483,619  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky