Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.152: O zriadení Centra voľného času, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice


Vyhlásené: 24.06.2014
Platné od: 09.07.2014
Uznesenie: 988

Dokumenty

Text VZN č. 152 - 62,434  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky