Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.72: O komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch


Vyhlásené: 10.12.2004
Platné od: 01.01.2005
Uznesenie: 629

Dokumenty

Text VZN č.72 - 30,061  kB
Príloha č.1 Poučenie FO - 39,113  kB
Príloha č.2 Poučenie PO - 24,793  kB
Príloha č.3 Poučenie PO-nepodnikatelia - 23,008  kB
Príloha č.4 Žiadosť pre občanov nad 70 rokov o poskytnutie zľavy - 18,387  kB
Príloha č.5 Ohlásenie zmeny k poplatku - FO - 64,838  kB
Príloha č.6 Ohlásenie zmeny k poplatku - PO - 20,275  kB
Príloha č.7 PP-Fyzické osoby A - 49  kB
Príloha č.8 PP-Právnické osoby - 46,5  kB
Príloha č.9 PP-Právnické osoby-nepodnikatelia - 46  kB
Úplné znenie VZN č. 72 zverejnené 3.2.2006 - 145,215  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 99 - 91,645  kB

Zmeny a doplnky

Zmeny VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 932
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1200

Mestské podniky