Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.150: O zrušení Základnej školy, Juhoslovanská 2, Košice a jej súčastí


Vyhlásené: 24.06.2014
Platné od: 09.07.2014
Uznesenie: 986

Dokumenty

Text VZN č. 150 - 58,168  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky