Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.149: O určení názvu ulice „Východná“


Vyhlásené: 23.06.2014
Platné od: 08.07.2014
Uznesenie: 985

Dokumenty

Text VZN č. 149 - 23,855  kB
Príloha Grafické vyobrazenie ulice „Východná“ - 397,926  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky